Klasseledelse

Hovedinnhold

Lærer som hjelper to elever

Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. På denne siden finner du forskningsbaserte ressurser til utvikling av egen klasseledelse.

Hovedpunkter

Støttende relasjoner

En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse.

Struktur og regler

Her finner du mer om etablering av struktur, regler og rutiner.

Læringskultur

Her finner du mer om etablering av en god læringskultur og et læringsfellesskap.

Motivasjon og forventninger

Her finner du mer om tydelige forventninger og motivering av elevene.