Hjem-skole-samarbeid

Hovedinnhold

Lærer og foreldre i samtale
Et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å realisere de felles oppgavene lærerne og foreldrene har. På denne siden finner du forskningsbaserte ressurser som kan være til hjelp i skolens arbeid.

Hovedpunkter

Prinsipper for samarbeidet mellom hjem og skole

Alle former for samarbeid kan gi resultater som ikke hadde vært mulig å oppnå om vi sto alene.

Foreldres rolle

Skolen griper ikke bare inn i barnas liv, den griper også inn i foreldrenes og familiens liv.

Skolens rolle og ansvar

Foreldre har hovedansvar for oppdragelsen. Skolen skal bistå i barnas utvikling.

Filmer om hjem-skole-samarbeid

Filmene kan brukes som utgangspunkt for refleksjon, diskusjon og utvikling av skolenes og ansattes arbeid.