Bedre læringsmiljø

Hovedinnhold

Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring. På disse sidene finner du artikler, filmer og nyttige verktøy for utvikling av et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Innholdet er ment som støtte og inspirasjon til et systematisk og helhetlig arbeid med læringsmiljø.

Hovedpunkter

Klasseledelse

Her finner du pedagogiske ressurser og støtte til skoler og skoleeieres arbeid med å videreutvikle kompetanse innen klasseledelse.

Elevrelasjoner

På disse sidene finner du støtte til arbeidet med utvikling av læringskultur og gode elevrelasjoner.

Hjem-skole-samarbeid

På denne siden finner du forskningsbaserte ressurser til hjelp i utvikling av godt skole-hjem-samarbeid.

Organisasjon og ledelse

Her finner du verktøy for utvikling av organisasjon og ledelse.