Mobbing

Hovedinnhold

Systematisk og langsiktig arbeid med læringsmiljøet er viktig for å forebygge og håndtere mobbing. Her finner du informasjon og ressurser til skolens arbeid.

Hovudpunkt

Hvordan avdekke mobbing

Nyttige tips for kartlegging og observasjon av mobbing.

Korleis handtere mobbing

Nyttige tips for å løse opp i vanskelige mobbesaker.

Bedre læringsmiljø

Et godt læringsmiljø gir økt læring og reduserer mobbing. Her finner du kunnskap og ressurser til arbeidet.

Skolemiljø - informasjon til foreldre og elever

Her finner du som er forelder en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen, og hvordan du bør gå frem hvis du vil klage.