Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Læringsmiljø

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Det fremmer helse, trivsel og læring. Når dere jobber med læringsmiljøet, ivaretar dere også generell del av læreplanen.

Fysisk læringsmiljø

Både ute- og inneområdene på skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene.

Elevundersøkelsen og andre undersøkelser

Elever, lærlinger, voksne i opplæring, lærere, instruktører og foreldre kan si sin mening om læring og trivsel.