Valgfag ungdomstrinnet

Hovedinnhold

Her finner du læreplaner, veiledninger og annen informasjon for valgfag på ungdomstrinnet. 

  • Artikkel
  • Publisert: 28.06.2011
  • Sist endret: 19.02.2014

Leter du etter valgfag i videregående?

14 valgfag

Valgfagstilbudet består av til sammen 14 læreplaner. Skolene må tilby minst to valgfag. Fra skoleåret 2014/2015 skal alle elever på ungdomstrinnet ha valgfag.

Læreplaner, veiledninger og støttemateriell for valgfagene på ungdomstrinnet

Læreplaner i valgfagFagkodeVeiledningNasjonale senter

Demokrati i praksis

VAL0031 Veiledning til valgfaget demokrati i praksis Støttemateriell for demokrati i praksis
Design og redesign VAL0013

Veiledning til valgfaget design og redesign

Støttemateriell for design og redesign
Forskning i praksis VAL0016 Veiledning til valgfaget forskning i praksis Støttemateriell for forskning i praksis
Fysisk aktivitet og helse VAL0010 Veiledning til valgfaget fysisk aktivitet og helse

Støttemateriell for fysisk aktivitet og helse

Innsats for andre

VAL0037 Veiledning til valgfaget innsats for andre Støttemateriell for innsats for andre
Internasjonalt samarbeid VAL0019 Veiledning til valgfaget internasjonalt samarbeid Støttemateriell for internasjonalt samarbeid

Levande kulturarv

VAL0025 Rettleiing til valfaget levende kulturarv Støttemateriell for levende kulturarv
Medier og informasjon VAL0004 Veiledning til valgfaget medier og informasjon Støttemateriell for medier og informasjon

Natur, miljø og friluftsliv

VAL0028 Veiledning til valgfaget natur, miljø og friluftsliv Støttemateriell for natur, miljø og friluftsliv
Produksjon av varer og tenester VAL0007 Rettleiing til valfaget produksjon av varer og tenester Støttemateriell produksjon av vare og tjenester

Reiseliv

VAL0034 Rettleiing til valfaget reiseliv Støttemateriell for reiseliv
Sal og scene VAL0001 Veiledning i valgfaget sal og scene Støttemateriell for sal og scene
Teknologi i praksis VAL0022 Rettleiing til valfaget teknologi i praksis Støttemateriell for teknologi i praksis

Trafikk

VAL0040 Veiledning til valgfaget trafikk Støttemateriell for trafikk

Trafikk og trafikalt grunnkurs

Fra 1.1.2014 ble det gjort endringer i føreropplæringsforskriften til Vegdirektoratet.

Dette betyr at trafikalt grunnkurs nå kan tilbys som en del av valgfaget Trafikk på både 9. og 10. årstrinn.

Rammer for opplæringen og hva som kreves av formell kompetanse til lærer er beskrevet i veiledningen til valgfaget.

Rundskriv om innføringen av valgfag

Vi har publisert et rundskriv med informasjon om innføring av valgfag på ungdomstrinnet. Udir-7-2012 finner du her.

Vurdering

Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Fag- og timefordelingen

Gjeldende fag- og timefordelingen finner du i rundskriv Udir-1-2014.