Forsøk med programmering som valgfag

Hovedinnhold

Utdanningsdirektoratet inviterte kommuner og friskoleeiere til å delta i det treårig forsøket med programmering som valgfag på ungdomstrinnet. Nå er kommunene og skolene valgt ut. 

  • Artikkel
  • Publisert: 01.02.2016

Skoleeier kan velge å tilby programmering valgfag på både 8., 9. og 10.trinn fra og med skoleåret 2016-2017 til og med skoleåret 2018-2019. Elevene må få informasjon om at tilbudet om programmering valgfag i første omgang gjelder for tre år. 

I alt får 146 skoler fordelt på 53 kommuner delta i forsøkte. Noen av kommunene som søkte får økonomisk støtte (se vedlegg). Det er også laget en forsøkslæreplan til programmering som gjelder for skoler som har fått innvilget forsøket (se vedlegg). Læreplanen vil bli lagt i den vanlige læreplandatabasen om kort tid. 

Mer informasjon om forsøket