Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag

Hovedinnhold

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag skal benyttes som verktøy og referanse for utarbeiding av læreplaner for fag av læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet.

  • Artikkel
  • Publisert: 20.02.2012

Retningslinjene er formulert på et overordnet nivå og beskriver prinsippene for LK06 og sentrale begreper og elementer i læreplanverket.

Vedlegg