Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag

Hovedinnhold

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag skal benyttes som verktøy og referanse for utarbeiding av læreplaner for fag av læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet.

  • Artikkel
  • Publisert: 20.02.2012

Retningslinjene er formulert på et overordnet nivå og beskriver prinsippene for LK06 og sentrale begreper og elementer i læreplanverket.

Vedlegg

Lukk X

Gi tilbakemelding om denne siden

Takk for hjelpen!

Vi vil gjerne ha din hjelp til å gjøre udir.no bedre. Fant du det du trengte på denne siden? Er den bra eller kan den bli bedre?

Vi kan ikke svare på denne meldingen. Send en e-post til redaksjon@udir.no hvis du har spørsmål.

Avbryt Send