Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Læreplanverket

Overordnet mål for læreplanverket for Kunnskapsløftet er at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse, slik at de kan delta aktivt i samfunnet.