Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 11 treff

Sorter etter:

 • Likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

  Temaheftet skal være en inspirasjon og som grunnlag for refleksjon i arbeidet med likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • Menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen

  Målet med dette temaheftet er å gi både inspirasjon, lyst, ideer og kunnskaper om å rekruttere og beholde menn i barnehagene.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • Natur og miljø

  Dette heftet skal gi inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med natur og miljø i barnehagen.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • Språklig og kulturelt mangfold

  Heftet omhandler barnehagenes innhold, arbeidsmåter og oppgaver i et flerkulturelt perspektiv.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • IKT i barnehagen

  IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. Temaheftet er til støtte og inspirasjon for ansatte i barnehagesektoren som har tatt, eller ønsker å ta IKT i bruk i sitt pedagogiske arbeid.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • De minste barna i barnehagen

  Dette temaheftet er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med de minste barna i barnehagen.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • Samisk kultur i barnehagen

  Dette temaheftet er ment som hjelp for alle som arbeider med samiske barn og samiske tema i barnehagen, og som ikke har inngående kjennskap til samiske språk og kultur og samiske forhold.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • Barns medvirkning

  Dette temaheftet skal gi inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med barns medvirkning i barnehagen.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • Antall, rom og form i barnehagen

  Temaheftet skal gi inspirasjon i arbeidet med tal, rom og form i barnehagane.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011

 • Barn med nedsatt funksjonsevne

  Målet med dette temaheftet er å gi inspirasjon i arbeidet med å leggje til rette for barn med nedsett funksjonsevne i barnehagane.

  Temahefte | Sist endret: 07.12.2011