Statistikk

Hovedinnhold

Her finn du tal og statistikk om barnehagar.

Hovedpunkter

Hvordan varierer kommunens utgifter til barnehager?

Kommunene bruker i gjennomsnitt 132 500 kroner per barn i barnehage. Hva påvirker kommunenes kostnader til barnehager?

Hvor mange barnehager oppfyller pedagognormen?

Det er 1000 flere barnehager som oppfyller pedagognormen i 2012 sammenlignet med i 2009. Men fremdeles mangler tre av fem barnehager tilstrekkelig pedagogisk bemanning.

Barn og ansatte i barnehager 2014

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2014.

Norske barnehager i tall 2014

Her finner du aktuell statistikk og forskning om barnehagene i Norge.