Statistikk

Hovedinnhold

Her finn du tal og statistikk om barnehagar.

Hovedpunkter

Barn og ansatte i barnehager 2015

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2015.

Barnehagespeilet

Her finner du aktuell statistikk og forskning om barnehagene i Norge.