Kommunen som barnehagemyndighet

Hovedinnhold

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Rambøll undersøkt hvordan kommunene arbeider som barnehagemyndighet på utvalgte områder.

  • Rapport
  • Publisert: 11.01.2013

Hvordan gjennomfører kommunene tilsyn med barnehagene, hvordan er de organisert og hvordan driver de kompetanseutvikling for barnehageansatte? Dette er noen av spørsmålene som Rambøll undersøker i rapporten.

Ulik tilsynspraksis mellom kommunene

Rambøll finner at 18 prosent av kommunene ikke gjennomførte tilsyn med barnehagene i 2011. Over halvparten av disse kommunene er små og har færre enn fem barnehager, som ofte er kommunale. Årsaken til at de ikke førte tilsyn i 2011 kan være at kommunen ikke fører årlig tilsyn eller at kommunen ikke fører tilsyn i det hele tatt. Enkelte små kommuner kan blant annet mene at de kjenner godt nok til forholdene i barnehagen ut fra sin lokale kunnskap. Ca. en tredjedel av kommunene utførte tilsyn med alle sine barnehager i 2011. I gjennomsnitt bruker kommunene 1,06 årsverk til oppgaver knyttet til å være barnehagemyndighet. Av dette brukes 0,43 til tilsyn.

Positivt at færre har eier- og tilsynsrollen under samme leder

Det er store forskjeller i antall tilsyn som gjennomføres per kommune og det gis relativt få pålegg om retting etter tilsyn. Undersøkelsen viser at det er færre kommuner som har tilsynsrollen og eierrollen under samme leder enn tidligere. Dette er en positiv endring, men fremdeles har omlag halvparten av kommunene eier- og tilsynsrollen under samme mellomleder.

Samarbeid om tilsyn

Litt under en tredjedel av kommunene samarbeider med andre kommuner om tilsyn. Dette er mest utbredt blant små og mellomstore kommuner og bydelene i Oslo.

Alle tilbyr kompetanseutvikling

Omtrent alle kommunene tilbyr etterutdanning i form av nettverk, prosjekter og liknende. Omtrent halvparten av kommunene tilbyr videreutdanning som gir studiepoeng.

Les rapporten her