Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Hovedinnhold

Neste

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

  • Artikkel
  • Publisert: 19.01.2012
  • Sist endret: 02.05.2013

Innhold