Rammeplan

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave.

Hovedinnhold

Rammeplanen

Les og last ned

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Revidering av rammeplanen

Kunnskapsdepartementet har vedteke å utsetje revideringa av rammeplanen for barnehagen for å samkøyre arbeidet med ein gjennomgang av barnehagelova. Revidert rammeplan er no planlagd ferdig i 2016.

Innhold Rammeplan

Nyeste (2)

Artikler (2)